1.Nova ponuda – SPIKTOK i osnove ruske gramatike: online i offline za dvojezičnu djecu

2. Debatni krug za one koji znaju ruski na B1

3. Razgovaramo o novom projektu “Tema. Točka.Ru”

4. Konzultacije putem Skype-a

5. Naše kulturne veze sa Splitskim  kazalištem

6. Međunarodni certifikat nakon testiranja u Zagrebu (SPUTNIK)  na B2/C1 razini preko 5 godina učenja u  studiju!!! Čestitamo!!!