1.Nova ponuda – SPIKTOK i osnove ruske gramatike: online i offline za dvojezičnu djecu

  1. Debatni krug za one koji znaju ruski na B1
  2. Razgovaramo o novom projektu “Tema. Točka.Ru”
  3. Uoči školske godine 2021-2022
  4. Naše kulturne veze sa Splitskim  kazalištem
  5. Međunarodni certifikat nakon testiranja u Zagrebu (SPUTNIK)  na B2/C1 razini preko 5 godina učenja u  studiju!!! Čestitamo!!!
Fotografije će biti učitane kasnije