Događanja 2021 – 2022

1.Nova ponuda – SPIKTOK i osnove ruske gramatike: online i offline za dvojezičnu djecu 2. Debatni krug za one koji znaju ruski na B1 3. Razgovaramo o novom projektu “Tema. Točka.Ru” 4. Konzultacije putem Skype-a 5. Naše kulturne veze sa Splitskim ...